Lô xiên miền Bắc - Thống kê lô xiên 2, xiên 3 chính xác nhất


diễn đàn xổ số 3 miền | dien dan xo so 3 mien | diễn đàn xổ số 3 miền hôm nay | dien dan so xo 3 mien | dien dan ket qua xo so 3 mien | diễn đàn xổ số miền nam | diễn đàn xổ số | diễn đàn xổ số thần tài | diễn đàn xổ số miền bắc | diễn đàn xổ số 3 miền | diễn đàn xổ số miền trung | dien dan xo so | diễn đàn xổ số mobi | dien dan xo so than tai | diễn đàn xổ số thần tài miền bắc | diễn đàn xổ số miền nam hôm nay | diễn đàn xổ số thần tài miền nam | dien dan so xo than tai | dien dan so xo mien bac | dien dan xo so mien nam | diễn đàn thảo luận xổ số miền nam | diễn đàn xổ số me | diễn đàn xổ số thần tài miền trung | dien dan xo so mien bac | diễn đàn xổ số ba miền | dien dan du doan ket qua xo so mien bac | dien dan ket qua xo so | diễn đàn thảo luận xổ số miền bắc | diễn đàn xổ số miền bắc hôm nay | dien dan xo so 3 mien | diễn đàn thảo luận xổ số | xổ số diễn đàn | diễn đàn bình luận xổ số miền nam | dien dan xo so mobi | diễn đàn xổ số hôm nay | dien dan so xo | diễn đàn kết quả xổ số miền bắc | diễn đàn dự đoán xổ số miền nam | dien dan xo so mn | dien dan xo so mb | diễn đàn dự đoán xổ số miền bắc | diễn đàn xổ số 3 miền hôm nay | dien dan xo so me | diễn đàn xổ số thần tài chấm cơm | xổ số diễn đàn miền nam | dien dan xo so mo bi | diễn đàn xổ số miền trung hôm nay | diễn đàn dự đoán kết quả xổ số miền bắc | dien dan so xo mobi | diễn đàn bình luận xổ số miền bắc | dien dan xo so mb 888 | dien dan xo so than tai mn | diễn đàn xổ số miền bắc 888 | dien dan xo so khu cau keo | diễn đàn soi cầu xổ số miền bắc | | -www.daithangbattery.com đang chuyển sang www.daithangbattery.com.

Bảng thống kê lô xiên Miền Bắc trong vòng 30 ngày

Lô xiênSố ngàyCác ngày xuất hiện
25-57
7 2023-01-30 , 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-09 , 2023-01-08 , 2023-01-05 , 2023-01-04
35-42
7 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-17 , 2023-01-14 , 2023-01-06
05-79
7 2023-01-27 , 2023-01-16 , 2023-01-12 , 2023-01-07 , 2023-01-04 , 2023-01-01 , 2022-12-31
35-82
7 2023-01-27 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-17 , 2023-01-14 , 2023-01-06 , 2022-12-29
42-82
7 2023-01-27 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-17 , 2023-01-14 , 2023-01-06 , 2023-01-02
82-83
7 2023-01-27 , 2023-01-25 , 2023-01-12 , 2023-01-06 , 2023-01-04 , 2023-01-02 , 2022-12-29
55-82
7 2023-01-25 , 2023-01-20 , 2023-01-19 , 2023-01-17 , 2023-01-12 , 2023-01-08 , 2022-12-30
16-57
6 2023-01-31 , 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-15 , 2023-01-06 , 2023-01-05
40-57
6 2023-01-31 , 2023-01-30 , 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-10 , 2023-01-08
49-55
6 2023-01-31 , 2023-01-25 , 2023-01-20 , 2023-01-12 , 2023-01-11 , 2023-01-03
10-12
6 2023-01-30 , 2023-01-25 , 2023-01-11 , 2023-01-07 , 2023-01-05 , 2022-12-30
10-96
6 2023-01-30 , 2023-01-19 , 2023-01-07 , 2023-01-05 , 2023-01-03 , 2022-12-30
57-64
6 2023-01-30 , 2023-01-26 , 2023-01-15 , 2023-01-10 , 2023-01-08 , 2023-01-06
57-91
6 2023-01-30 , 2023-01-15 , 2023-01-10 , 2023-01-09 , 2023-01-08 , 2023-01-05
65-91
6 2023-01-30 , 2023-01-28 , 2023-01-09 , 2023-01-08 , 2023-01-05 , 2023-01-02
35-66
6 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-18 , 2023-01-14 , 2023-01-06 , 2022-12-29
35-79
6 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-14 , 2023-01-07 , 2023-01-06 , 2022-12-31
42-66
6 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-18 , 2023-01-14 , 2023-01-10 , 2023-01-06
42-79
6 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-14 , 2023-01-11 , 2023-01-06 , 2023-01-01
66-79
6 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-16 , 2023-01-15 , 2023-01-14 , 2023-01-06
79-94
6 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-15 , 2023-01-12 , 2023-01-11 , 2023-01-04
22-82
6 2023-01-27 , 2023-01-19 , 2023-01-17 , 2023-01-12 , 2023-01-08 , 2022-12-29
35-75
6 2023-01-27 , 2023-01-14 , 2023-01-07 , 2023-01-06 , 2022-12-31 , 2022-12-29
69-82
6 2023-01-27 , 2023-01-20 , 2023-01-18 , 2023-01-17 , 2023-01-08 , 2023-01-02
16-42
6 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-14 , 2023-01-06 , 2023-01-02
10-55
6 2023-01-25 , 2023-01-20 , 2023-01-19 , 2023-01-11 , 2023-01-03 , 2022-12-30
40-82
6 2023-01-25 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-14 , 2023-01-12 , 2023-01-08
49-82
6 2023-01-25 , 2023-01-20 , 2023-01-14 , 2023-01-12 , 2023-01-04 , 2022-12-29
16-82
6 2023-01-20 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-14 , 2023-01-06 , 2023-01-02
82-86
6 2023-01-20 , 2023-01-18 , 2023-01-17 , 2023-01-14 , 2023-01-06 , 2023-01-02
42-86
6 2023-01-18 , 2023-01-17 , 2023-01-14 , 2023-01-10 , 2023-01-06 , 2023-01-02
49-79
6 2023-01-15 , 2023-01-14 , 2023-01-12 , 2023-01-11 , 2023-01-04 , 2023-01-01
01-55
5 2023-01-31 , 2023-01-19 , 2023-01-17 , 2023-01-11 , 2022-12-30
16-40
5 2023-01-31 , 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-18 , 2023-01-14
20-57
5 2023-01-31 , 2023-01-30 , 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-04
22-55
5 2023-01-31 , 2023-01-19 , 2023-01-17 , 2023-01-12 , 2023-01-08
40-55
5 2023-01-31 , 2023-01-25 , 2023-01-19 , 2023-01-12 , 2023-01-08
41-49
5 2023-01-31 , 2023-01-15 , 2023-01-11 , 2023-01-03 , 2022-12-29
57-84
5 2023-01-31 , 2023-01-09 , 2023-01-08 , 2023-01-06 , 2023-01-04
12-65
5 2023-01-30 , 2023-01-28 , 2023-01-08 , 2023-01-05 , 2022-12-30
12-91
5 2023-01-30 , 2023-01-28 , 2023-01-15 , 2023-01-08 , 2023-01-05
12-95
5 2023-01-30 , 2023-01-28 , 2023-01-08 , 2023-01-07 , 2022-12-30
20-79
5 2023-01-30 , 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-04 , 2022-12-31
25-40
5 2023-01-30 , 2023-01-26 , 2023-01-19 , 2023-01-12 , 2023-01-08
40-64
5 2023-01-30 , 2023-01-26 , 2023-01-18 , 2023-01-10 , 2023-01-08
64-91
5 2023-01-30 , 2023-01-15 , 2023-01-10 , 2023-01-08 , 2023-01-01
65-95
5 2023-01-30 , 2023-01-28 , 2023-01-08 , 2022-12-30 , 2022-12-29
70-79
5 2023-01-30 , 2023-01-27 , 2023-01-12 , 2023-01-06 , 2023-01-04
79-89
5 2023-01-30 , 2023-01-29 , 2023-01-27 , 2023-01-11 , 2022-12-31
89-91
5 2023-01-30 , 2023-01-09 , 2023-01-08 , 2023-01-02 , 2022-12-31

Thảo luận

Lô xiên là gì?

Lô xiên Mb là một trong những trò chơi rất được nhiều người ưa thích hiện nay, trong số đó, xiên 2 và xiên 3 là phổ biến nhất.

Lô xiên 2, 3, 4, là gì - cách chơi lô xiên như thế nào?

Hướng dẫn cách ghép lô xiên dự thưởng hàng ngày như sau:

- Lô xiên 2 là người chơi ghép 2 cặp lô 2 số với nhau dự thưởng.

- Lô xiên 3 là người chơi ghép 3 cặp lô 2 số với nhau dự thưởng. 

- Lô xiên 4 ghép 4 cặp lô 2 số với nhau.

Khi có lựa chọn số lô từ soi cầu dự đoán miền Bắc, người chơi so sánh bộ xiên 2, 3, 4 của mình với lô tô 2 số đã về (2 số cuối của các giải thưởng), nếu các cặp đó đều cùng về trong bảng kết quả xổ số miền bắc hôm nay thì tức là bạn đã trúng thưởng.

Cách tính tiền giải lô xiên ăn bao nhiêu?

Đánh lô xiên 2, 3 4, trúng thì 1 điểm ăn được bao nhiêu tiền? Dưới đây là chi tiết cho từng trò chơi:

- Lô xiên đôi còn gọi là xiên 2 trúng ăn bao nhiêu tiền:

+ Trúng 2 cặp số và trúng 2 lần quay trở lên ăn 1:15 lần.

+ Trúng 2 cặp số ăn 1:10 lần.

+ Trúng 1 trong 2 cặp số và trùng 2 lần quay trở lên ăn 1:1.

- Lô xiên 3 (ba) ăn được bao nhiêu tiền:

+ Trúng 3 cặp số và trúng 2 lần quay trở lên ăn 1:60 lần.

+ Trúng 3 cặp số ăn 1:45 lần.

+ Trúng 2 trong 3 cặp số và trùng 2 lần quay XS trở lên ăn 1:10.

+ Trúng 2 trong 3 cặp số và trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay trở lên ăn 1:2.

- Lô xiên 4 (bốn) ăn được bao nhiêu tiền:

+ Trúng 4 cặp số và trúng 2 lần quay trở lên ăn 1:1000 lần.

+ Trúng 4 cặp số một lần ăn 1:110 lần.

+ Trúng 3 trong 4 cặp số và trùng 2 lần quay trở ăn 1:30.

+ Trúng 3 trong 4 cặp số và trong đó có 2 cặp số trùng 2 lần quay trở lên ăn 1:15.

+ Trúng 3 trong 4 cặp số và trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay trở lên ăn 1:5.

Đây chỉ là mức giá chung của trò chơi này, tùy theo từng vùng miền giá trị của nó sẽ có sự thay đổi theo.

Cách xem bảng thống kê lô tô xiên 2, 3:

Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc các cặp lô xiên 2, 3 hôm nay cho người xem biết được thông tin của các bộ hay về trong thời gian gần đây. Hướng dẫn cụ thể:

Bạn chọn số ngày theo dõi gồm 5, 10, 15, 20, 25, 30 ngày. Sau đó chọn lô xiên 2 hoặc lô xiên 3 rồi nhấp vào 'Xem kết quả', ta có thông tin:

- Cột 1: Tổng hợp kết quả các cặp lô xiên hay về gần đây.

- Cột 2: Số ngày về trong khoảng thời gian đó.

- Cột 3: Tất cả các ngày có kỳ quay xuất hiện cặp lô đó gần đây.

Soi cầu lô xiên miễn phí là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán MB các cặp 2, 3 số hay về cùng nhau. Từ những gợi ý này bạn có thể chọn cho mình cặp đẹp nhất hôm nay tăng khả năng dự thưởng lên cao hơn. Chúc bạn may mắn!

Tham khảo thêm các bộ số đẹp hôm nay tại: Soi cầu miền Bắc chuẩn nhất.